Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:58:37
-00:51:17
+00:29:39
5448 4267
73 / 126
-00:27:17
+00:21:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii