Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:36
-00:25:46
+00:47:15
7799 2793
K20 : 748
172 / 176
-00:03:17
+00:40:33
01:08:53
-00:41:01
+00:39:55
8030 2600
115 / 128
-00:13:19
+00:35:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii