Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:14:17
-00:32:28
+00:44:48
11395 7550 1
25 / 28
-00:08:18
+00:28:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii