Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:42
-00:35:28
+00:38:22
7408 2275
K20 : 741
222 / 263
-00:18:21
+00:37:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii