Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:23:00
-00:37:17
+00:06:23
32 32
4 / 97
-00:16:53
+00:02:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii