Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:43
-00:29:02
+00:48:14
11628 3998
542 / 549
-00:09:46
+00:41:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii