Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:56:08
-56:48:57
+00:16:59
197 155
M30 : 65
9 / 40
-00:31:32
+00:06:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii