Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:09
-00:37:36
+00:39:40
10570 7254
41 / 48
-00:17:58
+00:31:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii