Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:46
-00:48:08
+00:32:48
6478 4807
32 / 45
-00:17:48
+00:21:57
01:06:38
-00:40:07
+00:37:09
9962 7021
46 / 55
-00:15:37
+00:27:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii