Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:18
-00:52:27
+00:24:49
4476 3945
157 / 476
-00:42:38
+00:22:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii