Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:56:52
-00:49:53
+00:27:23
5812 4876
232 / 461
-00:32:18
+00:18:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii