Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:14:10
-00:32:35
+00:44:41
11378 7543
546 / 559
-00:12:23
+00:42:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii