Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:28
-00:48:26
+00:32:30
6410 1637
340 / 485
-00:35:58
+00:25:09
01:09:15
-00:37:30
+00:39:46
10595 3331
526 / 593
-00:22:46
+00:32:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii