Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:03:46
-00:42:59
+00:34:17
9025 2400 1
337 / 446
-00:42:58
+00:27:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii