Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:25
-00:33:45
+00:40:05
7672 5244
M30 : 2287
331 / 372
-00:17:52
+00:34:51
00:58:34
-00:51:20
+00:29:36
5426 4255
225 / 348
-00:36:50
+00:22:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii