Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:58:58
-00:47:47
+00:29:29
6949 5561
284 / 461
-00:30:12
+00:20:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii