Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:38
-00:41:07
+00:36:09
9653 2768
486 / 585
-00:27:23
+00:33:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii