Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:37:18
-01:09:27
+00:07:49
46 43
3 / 183
-00:49:34
+00:05:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii