Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:00
-00:46:45
+00:30:31
7480 5845
5 / 14
-00:24:56
+00:12:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii