Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:39
-00:44:06
+00:33:10
8634 6450
338 / 461
-00:26:31
+00:24:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii