Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:33
-00:46:12
+00:31:04
7722 5989
7 / 11
-00:20:40
+00:12:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii