Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:11:29
-00:35:16
+00:42:00
11032 7425
403 / 446
-00:35:15
+00:34:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii