Andrea Cossu

Targban Running
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:05:27
-00:41:18
+00:35:58
9585 6861 11
376 / 461
-00:23:43
+00:26:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii