Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:28
-00:44:17
+00:35:42
5385 880
162 / 197
-00:39:53
+00:29:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii