Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:28:41
-00:20:03
+00:12:14
490 490
26 / 95
-00:14:58
+00:04:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii