Biegnij Warszawo
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:53:15
-00:53:30
+00:23:46
3956 411
160 / 461
-00:35:55
+00:14:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii