Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:55:09
-00:51:36
+00:25:40
4938 4286
23 / 55
-00:27:06
+00:15:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii