Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:55
-00:46:59
+00:33:57
6755 1832
274 / 348
-00:32:29
+00:26:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii