Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:26
-00:45:19
+00:31:57
8125 1941
406 / 593
-00:30:35
+00:25:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii