Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:31
-00:34:14
+00:43:02
11180 3703
441 / 461
-00:16:39
+00:34:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii