Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:43:06
-01:03:39
+00:13:37
396 379
12 / 461
-00:46:04
+00:04:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii