Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:15
-00:41:00
+00:37:22
5241 4316
65 / 86
-00:25:54
+00:27:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii