Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:43
-00:39:02
+00:38:14
10291 3147
396 / 476
-00:29:13
+00:35:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii