Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:30
-00:35:24
+00:45:32
8575 2954
40 / 45
-00:10:37
+00:37:02
01:11:05
-00:35:40
+00:41:36
10965 3562
44 / 48
-00:16:02
+00:33:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii