Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:06:05
-00:40:40
+00:36:36
9808 2850 6
147 / 183
-00:20:47
+00:33:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii