Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:31
-00:40:14
+00:37:02
9927 2919
11 / 14
-00:18:25
+00:19:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii