Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:05:03
-00:44:51
+00:36:05
7288 5138 1
296 / 348
-00:30:21
+00:28:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii