Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:53
-00:32:52
+00:44:24
11347 3812
176 / 183
-00:12:59
+00:41:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii