Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:39
-00:46:06
+00:31:10
7762 6013
8 / 14
-00:24:17
+00:13:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii