Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:22
-00:37:23
+00:39:53
10625 3350
420 / 461
-00:19:48
+00:30:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii