Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:05
-00:44:40
+00:32:36
8394 6329
306 / 476
-00:34:51
+00:29:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii