Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:48
-00:45:57
+00:31:19
7832 6048
278 / 476
-00:36:08
+00:28:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii