Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:36
-00:32:46
+00:40:15
7147 2354
K20 : 629
182 / 206
-00:22:31
+00:33:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii