Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:26:38
-00:22:06
+00:10:11
231 231
6 / 54
-00:18:21
+00:04:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii