Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:29
-00:36:16
+00:41:00
10861 3496
433 / 476
-00:26:27
+00:38:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii