Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:22:02
-00:24:43
+00:52:33
11771 4095
443 / 446
-00:24:42
+00:45:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii