Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:52
-00:42:53
+00:34:23
9050 6639
339 / 446
-00:42:52
+00:27:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii