Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:31
-00:39:14
+00:38:02
10234 3104
403 / 461
-00:21:39
+00:29:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii