Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:59:18
-00:47:27
+00:29:49
7149 1473
287 / 461
-00:29:52
+00:20:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii