Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:59:48
-00:50:06
+00:30:50
5887 4514
24 / 45
-00:19:46
+00:19:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii